Alle zorgaanbieders

Hieronder vindt u alle zorgaanbieders in een overzicht.

Pro Vita Reuver > Nieuws

Uitleenpunt hulpmiddelen Medipoint i.v.m. coronavirus gesloten

In verband met het coronavirus is het uitleenpunt van Medipoint in ProVita tot 6 april gesloten.

Heeft u hulpmiddelen nodig, dan kunt u terecht bij een van de Medipoint winkels. U kunt hulpmiddelen ook online bestellen bij Medipoint. De bezorg/ophaalservice blijft beschikbaar.

Voor meer informatie kijk op medipoint.nl of www.facebook.com/medipointnl

Lees meer

Lunchbijeenkomst Synthese | Coaching op Leefstijl (Cool)

Synthese verzorgde op 6 januari de eerste ProVita Lunchbijeenkomst van 2020.

Er werd een toelichting gegeven op het project Coaching op Leefstijl (Cool), waarin zowel Synthese als de Huisartsenpraktijk Reuver participeren.

Klik hier voor de presentatie over dit project.

Lees meer

Buurtgezinnen.nl in de gemeente Beesel

Sinds 1 januari 2019 kunnen gezinnen in de gemeente Beesel die overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. De gemeente is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.nl. Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.

 

Hoe werkt het?
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen.nl afspraken over de inhoud van de ondersteuning.

De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of er samen op uitgaan met beide gezinnen. Maatwerk dus!

Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd het gezin erin steekt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd. Buurtgezinnen.nl is in de gemeente Beesel op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en stellen zonder kinderen (maar met opvoedervaring) die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft.

 

Waarom kiest de gemeente Beesel voor Buurtgezinnen.nl?

In 47 gemeenten verspreid door Nederland is Buurtgezinnen.nl inmiddels actief en de ervaringen zijn veelbelovend. Reden voor de gemeente Beesel om ook met Buurtgezinnen.nl in zee te gaan.

Oprichter Leontine Bibo: ‘Soms zit het flink tegen in gezinnen. Problemen stapelen zich op en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren en de emmer loopt over. En dan lukt het ouders niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Deze gezinnen hebben hulp nodig, liefst alledaagse praktisch hulp van familie en vrienden. Maar wat als je familie of vrienden ver weg wonen of als zij jouw problemen er niet bij kunnen hebben? Buurtgezinnen.nl is er voor deze gezinnen. Bij Buurtgezinnen.nl willen we toe naar een samenleving, waarin we ons weer meer om elkaars kinderen bekommeren. Opvoeden is niet gemakkelijk. Als we elkaar daarbij helpen, kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.’

 

Marieke Raijmakers treedt in de gemeente Beesel op als coördinator voor Buurtgezinnen.nl
“ Met een klein gebaar kun je veel betekenen…”

 

Meer informatie: www.buurtgezinnen.nl en www.facebook.com/buuurtgezinnen.nl.in.beesel

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Inclusieve Samenleving: thema armoede

Uitnodiging! Thematheater Zelf Sjöldj!

We hebben al twee mooie bijeenkomsten gehad. We zien dat de verschillende thema’s, vaak dezelfde vraag opleveren, namelijk hoe krijgen we het onzichtbare, onbespreekbare, toch in beeld en op de agenda. De volgende bijeenkomst gaan we daarom iets meer de diepte in, zoals aangekondigd, wordt deze wel heel speciaal. Stichting Turba heeft een thematheatervoorstelling over armoede gemaakt met de naam: ‘Zelf Sjöldj’ (zelf schuld)

Het is een interactieve en ludieke themabijeenkomst om samen over armoede in gesprek te gaan. Tijdens de twee uur durende bijeenkomst wordt het thema armoede besproken aan de hand van verhalen van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen die verteld worden in sketches, monologen en liedjes. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en soms zelfs met een schaterlach. Onderdeel van de themabijeenkomst is ook dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede.
De bijeenkomst vindt plaats op:

Donderdag 6 februari 2020 om 19.30 (inloop 19.15 uur) in het Grescollege (Keulseweg 36 Reuver).

 

Het thematheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba en is mede mogelijk gemaakt door Kansfonds.

Meld je aan!

Om een passend aantal stoelen klaar te hebben staan willen we graag weten hoeveel mensen er komen. Meld je daarom aan via: sanne.verdonck@beesel.nl. Dan reserveren we een plek voor je! Dat kan tot uiterlijk 1 februari of wanneer alle stoelen (er zijn 60 plekken) bezet zijn.
Om iedereen zo veel mogelijk de kans te geven willen we je vragen om ook te komen als je je opgeeft. Natuurlijk kan er altijd iets onverwachts gebeuren, maar het is gewoon zo ontzettend jammer als we ‘nee’ zeggen tegen mensen die graag willen komen en er dan toch nog plek blijkt,

…en kom niet alleen 🙂

Ken je iemand voor wie deze avond ook interessant is? Nodig hem of haar van harte uit om zich aan te melden en mee te doen!

 

Met hartelijke groet, Bram Jacobs

Lees meer

Thema avond Rookvrij Beesel

De gemeente Beesel wil dat ieder kind de kans krijgt om rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder de verleiding om te gaan roken en moet goede voorbeelden om zich heen.

Op dinsdag 29 oktober wordt er een inspirerende thema avond georganiseerd om samen met inwoners en organisaties van gedachten te wisselen over een rookvrij Beesel. Op het programma staat o.a. een bijdrage van dhr. Harry Pouwels, longarts bij Viecuri en Sylvia Wessels, huisarts bij Huisartsenpraktijk Reuver.

  • De bijdrage van de Beeselse kinderen voor een rookvrij Beesel wordt gepresenteerd.
  • Team Fit, dat zich actief inzet voor gezonde kantines, maakt een vertaalslag naar verenigingen.
  • Aanwezigen gaan op een inspirerende manier met elkaar in gesprek over hoe zij elkaar positief kunnen aanspreken op rookgedrag.

Om een indicatie te krijgen van het aantal aanwezigen, kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst via activiteitenburo@beesel.nl.

Dus kom dinsdag 29 oktober van 19.30-21.00 uur naar bioscoop Luxor!

 

Lees meer

ProVita BBQ

De jaarlijkse ProVita BBQ staat dit jaar in het teken van ‘verbinden’. 

Wanneer: donderdag 5 september

Waar: Café Ut Heukske, Keulseweg 94, Reuver

Tijd: 17.30-23.00 uur

Kosten: € 12,50 BBQ (drank voor eigen rekening)

Aanmelden: voor 28 augustus bij het gastteam ProVita (o.v.v. naam, organisatie, 06-nummer en eventuele dieet-wensen)

 

Lees meer

Lunchwandelen – doe je mee?

Op 5 augustus is er een ProVita lunchwandeling. We lopen om 12.30 uur samen naar de kloostertuin en eten daar onze lunch.

Wandel je mee? Meld je dan voor 1 augustus aan via gastteamprovita@gmail.com.

 

Lees meer

PSW

Op 11 maart heeft PWS  tijdens de ProVita lunchbijeenkomst informatie gegeven over de werkwijze en uitgangspunten van PSW Thuis en PSW Werk.

PSW THUIS

PSW  ondersteunt mensen die begeleiding nodig hebben bij het richting geven aan hun eigen leven op het gebied van wonen, werk, onderwijs, vrije tijd en dagbesteding. PSW wil bevorderen dat mensen met een beperking een volwaardige plek innemen in de samenleving en zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven.

PSW Thuis ondersteunt mensen die zelfstandig(willen)wonen. Doel is te zorgen dat iemand dat helemaal zelf kan. Op moment dat dit niet lukt kijken we welke mensen in de omgeving hierbij kunnen helpen.

De doelgroep zijn volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Vaak is er sprake van bijbehorende problematiek(gedragsproblemen, autisme, adhd, verslaving, psychiatrische problematiek).

De hulpvragen hebben te maken met vragen die liggen op de verschillende levensdomeinen, zoals financiën, opbouwen van sociale contacten, relatie, vinden van werk, invulling van vrije tijd, huishouden, etc. We vinden het in de begeleiding belangrijk uit te gaan van de vraag van de cliënt en te zoeken naar een passend antwoord op die vraag.

Voor meer info over psw thuis, zie hiervoor het volgende filmpje https://pswml.wistia.com/medias/m63xok6skg 

Voor meer info:

T: 0475-474400

E: AanmeldingNoordLimburg@psw.nl

W: www.pswthuis.nl

 

PSW WERK

PSW Werk ondersteunt (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. Uitgangspunt is dat iedereen een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren, betaald of onbetaald. PSW Werk werkt op basis van de participatieladder, een instrument dat vaststelt in hoeverre iemand zelfstandig kan werken. Aan het begin van elk traject wordt in kaart gebracht op welke trede iemand functioneert en welke begeleiding nodig is. Er wordt altijd geprobeerd werknemers zo zelfstandig mogelijk te laten werken en te laten groeien, maar indien nodig kan iemand ook (tijdelijk) een stapje terug doen. Een team van professionele begeleiders van PSW Werk staat hiervoor ter beschikking.

Duurzame begeleiding

PSW Werk onderscheidt zich van andere re-integratie- en bemiddelingsbedrijven door de duurzame begeleiding. Als voor een werknemer een plek is gevonden en hij/zij is opgeleid en ingewerkt, gaat de begeleiding op de werkplek door. Veel mensen hebben altijd een vorm van begeleiding nodig, hoe minimaal ook. Door begeleiding op maat is het mogelijk een succesvolle, duurzame arbeidsplek te creëren.

Samenwerken

Op zoek naar geschikte werkplekken onderhoudt PSW Werk contacten met meer dan 300 bedrijven in de regio (van Sittard tot Venray) Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met partners in de keten zoals sociale werkvoorziening, gemeenten, UWV en onderwijs.

 

Voor meer info:

PSW Werk

T: 0475 474485

E: pswwerk@psw.nl

W: www.pswwerk.nl

Lees meer

Informatiepunt Toon Hermans Huis in Pro Vita

De Toon Hermans Huizen Roermond en Venlo zijn ontmoetingsplekken en een wegwijzer voor iedereen die direct of indirect met kanker te maken heeft of heeft gehad. Op verschillende manieren dragen zij bij aan een betere kwaliteit van leven. Een leven met, maar ook een leven na kanker. Zij bieden een luisterend oor en een diversiteit aan activiteiten.

Start informatiepunt Pro Vita

De Toon Hermans Huizen Venlo en Roermond hebben samen een informatiepunt in ProVita. Het doel is de ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten dichterbij te brengen. Mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek of die meer informatie willen over het Toon Hermans Huis, kunnen tijdens de openingsuren zonder afspraak langskomen. Hiervoor is een gastvrouw/gastheer aanwezig.

Openingstijden 

Het informatiepunt is te vinden in de vergaderruimte naast het Samenlevingsloket (begane grond) en is elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur geopend.  Vanaf 13 november is het informatiepunt elke 2de en 4de woensdag van de maand geopend van 10.00-12.00 uur.

Lees meer

Ergotherapie Reuver: wie zijn wij, wat doen wij en hoe kan samenwerking eruit zien?

Tijdens de lunchbijeenkomst op 3 december 2018 heeft Ergotherapie Reuver een presentatie verzorgd waarin uitleg is geven over Ergotherapie, de inhoud, wie we zijn en hoe samen gewerkt kan worden met andere partners binnen en buiten Provita.

Ergotherapie Reuver is een vrijgevestigde praktijk die zich richt op volwassenen en ouderen die in hun dagelijks leven beperkt worden in het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten.
Als mens doe je de hele dag, je staat op, je verzorgt jezelf, smeert je brood, je doet de boodschappen, gaat werken, je komt thuis, je kookt, zorgt voor het huishouden, je pakt de fiets, gaat naar de voetbaltraining of naar de verjaardag van je zus.
Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder dat je erbij nadenkt.
Je kunt zeggen dat het doen je leven betekenisvol maakt en het liefst doe je dat zo zelfstandig mogelijk.

Op het moment dat je functioneren moeilijker gaat omdat je gezondheid je in de steek laat of doordat je ouder wordt, kun je problemen ervaren in het uitvoeren van deze betekenisvolle handelingen, je dagelijkse doen. Dan wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld iets kan zijn…… en dan kan een ergotherapeut iets voor u betekenen.
Er is uitleg gegeven over het eerste contact, de behandeling, de evaluatie en de vergoeding.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden hebben we de toehoorders een concreet beeld proberen te geven van onze praktijk.

Om de beste zorg te kunnen bieden is een goede samenwerking van groot belang. We hebben uitgelegd hoe we kunnen samen werken op cliëntniveau, in multidisciplinair werkgroepen en op het gebied van preventie.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.ergotherapiereuver.nl
Ook kunt u contact met ons opnemen via de mail info@ergotherapiereuver.nl of de telefoon: 06-21227764

Lees meer

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver