Alle zorgaanbieders

Hieronder vindt u alle zorgaanbieders in een overzicht.

Pro Vita Reuver > Nieuws

Welzijn op Recept – Een positieve draai aan je leven

Tijdens de lunchbijeenkomst van 4 februari heeft de werkgroep Welzijn op Recept een toelichting gegeven op deze werkwijze.

In september 2018 is gestart met de pilot Welzijn op Recept. Dit is een aanpak waarbij mensen met psychosociale problemen ondersteund worden bij het versterken van hun gezondheid en welzijn.

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen inwoners met psychosociale problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Het gaat om patiënten die regelmatig terugkomen bij de huisarts met (niet-medisch verklaarbare) klachten. Denk hierbij aan hoofdpijn, slaapstoornissen, somberheid of stress.

Na verwijzing gaat de welzijnscoach met de inwoner op zoek naar passende activiteiten in de buurt. Door dingen te doen die mensen ontspannend of leuk vinden, gaan veel mensen zich beter voelen en kunnen klachten verminderen. Soms vinden mensen het lastig om hier alleen mee aan de slag te gaan. Een welzijnscoach helpt en begeleidt hierbij.

Binnen Welzijn op Recept ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Om mensen te helpen inzichtelijk te krijgen hoe het men hen gaat en wat ze nodig hebben om zich beter te voelen, wordt gebruik gemaakt van het Spinnenweb Positieve Gezondheid.

Synthese, gemeente Beesel, Steunpunt Eenzaamheid Beesel en de huisartsenpraktijken in Reuver zijn de samenwerkingspartners achter dit initiatief. De pilot begint met de huisarts als verwijzer, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dit uit te breiden naar andere disciplines. De pilot loopt tot eind 2019. Dan worden de resultaten geëvalueerd.

Voor meer informatie, neem contact op met welzijnoprecept@beesel.nl

Klik hier voor de folder van Welzijn op Recept.

Lees meer

ProVita eindejaarsevent

Met het einde van de projectperiode én het einde van het jaar zijn in zicht stonden we tijdens het ProVita eindejaarsevent op donderdag 13 december 2018 samen met alle ProVita betrokkenen stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar, om daarna vooruit te blikken naar hetgeen 2019 ons brengen zal. Huisarts en moderator Eric Cremers begeleidde de middag, welke van start ging met een vraaggesprek met huisarts Sylvia Wessels en wethouder Bram Jacobs gevolgd door een bedankje aan de leden van de Burgerparticipatiegroep voor hun inzet gedurende de projectperiode. Daarna stond de middag in het teken van verbinden, samenwerken en netwerken. Middels bollen wol werd visueel duidelijk gemaakt hoeveel lijntjes er al zijn tussen partners en waar nog samenwerkingsmogelijkheden liggen voor de toekomst. De antwoorden op vragen van de Mentimeter lieten zien hoe betrokkenen over ProVita denken en waar ze in 2019 op in zouden willen zetten. De middag werd afgesloten met een presentatie over de nieuwe werkstructuur van ProVita voor 2019 waarbij het stokje letterlijk en figuurlijk werd doorgegeven van projectleider Joyce de Laat naar de nieuwe projectleider Joyce Gorissen van gemeente Beesel. Zij zal samen met een nog te verkiezen projectleider vanuit VieCuri de samenwerking en lopende projecten binnen ProVita verder bestendigen en helpen bij het faciliteren van toekomstige initiatieven. Maar voordat het zover is, was het eerst tijd om 2018 goed met elkaar af te sluiten middels een gezellige kerstborrel.

ProVita wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019 toe!

 

 

Lees meer

Werkzaamheden Apotheek Reuver toegelicht tijdens lunchbijeenkomst

Op maandag 5 november heeft apotheek Reuver een presentatie mogen houden omtrent het werken in de apotheek. Omdat medicijnen meer met je doen dan je denkt, was de aandacht er vooral op gericht iedereen er op te attenderen dat bij afwijkende klachten of ziektes ook aan bijvoorbeeld de bijwerkingen van geneesmiddelen moet worden gedacht.

Er werd een idee gegeven van de werkzaamheden in de apotheek. De hoofdtaak van een apotheek is nog steeds het verwerken van recepten en dan met name daar de medicatiebewaking op doen. Momenteel loopt de apotheek vooral aan tegen het niet verkrijgbaar zijn van medicijnen, waardoor mensen vaker een andere sterkte of een ander merk moeten slikken dan ze voorheen kregen. Hier wordt op korte termijn ook geen oplossing voor verwacht.

De apotheek roept alle zorgverleners op om waar dat kan te zorgen voor een volledig dossier bij de apotheek. Of het nu gaat om een maagverkleining, een slechte nierfunctie of bijwerkingen die u ervaart; voor de werking van een geneesmiddel kunnen allerlei zaken rondom uw lichaam van belang zijn.

Lees meer

Start pilot Welzijn op Recept

Vanaf september kunnen in Reuver en Beesel huisartsen en praktijkondersteuners mensen doorverwijzen naar een Welzijnscoach. Dit is mogelijk wanneer men bijvoorbeeld somberheid ervaart, actiever wilt worden of gewoon lekkerder in zijn of haar vel wil zitten. In veel gevallen zijn medicijnen niet de beste oplossing. Een welzijnsrecept is dan een beter alternatief. Door de juiste doorverwijzing naar welzijnsaanbod kunnen passende activiteiten worden aangeboden aan mensen met psychosociale problemen, die hun welbevinden verhogen en hun veerkracht versterken.

Begin september is de pilot van het project Welzijn op Recept van start gegaan en heeft de eerste inwoner zich al gemeld! Gedurende de pilot kan de huisarts of praktijkondersteuner een patiënt doorverwijzen naar een welzijnscoach in plaats van hem een recept voor medicijnen te geven. De coach gaat samen met de patiënt op zoek naar een passend (welzijns-)aanbod. De Welzijnscoach kijkt vooral naar wat iemand wél kan en wil: door iets positiefs te doen, ga je je beter voelen!

Synthese, gemeente Beesel en de huisartspraktijken in Reuver zijn de samenwerkingspartners achter dit initiatief. De pilot begint met de huisarts als verwijzer, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dit uit te breiden naar andere disciplines. De pilot loopt ten minste tot begin 2019. Dan zullen de resultaten geëvalueerd worden. De verwachting is dat Welzijn op Recept een positief effect heeft op de kwaliteit van leven en het welbevinden van de inwoners van Reuver en Beesel en daarnaast zorggebruik voor psychosociale klachten verlaagd, door tijdig juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Voor meer informatie, neem contact op met welzijnoprecept@beesel.nl.

Lees meer

Wat kan een (vrijwillige) netwerkcoach voor jou betekenen?

Op maandag 10 september was er een grote opkomst tijdens de eerste inhoudelijke lunchbijeenkomst na de vakantie. Het was aan Vrijwilligerszorg Beesel om deze aftrap te verzorgen met een interessante kennismaking met het concept (vrijwillige) netwerkcoach.

Een vrijwillige netwerkcoach is een opgeleide vrijwilliger welke wordt ingezet om samen het netwerk van iemand die hierbij hulp nodig heeft, uit te breiden. Daarbij kijkt de coach vooral naar de mogelijkheden van deze persoon. Een filmpje  illustreert het concept en de gebruikte methodiek duidelijk. Maar hoe kun je het concept beter laten leven dan met twee netwerkcoaches en ervaringsdeskundige zelf?

Een vraaggesprek met een hulpaanvrager maakte duidelijk wat de netwerkcoaches voor een persoon kunnen betekenen. De mevrouw in kwestie gaf aan dat het voor haar na het overlijden van haar man erg lastig was weer in contact te komen met mensen en dat de drempel om iets te gaan ondernemen te hoog was. De netwerkcoach heeft haar hierbij geholpen en ervoor gezorgd dat ze nu drie keer per week onder de mensen komt voor een hapje en een drankje en andere leuke activiteiten. Ze voelt zich hierdoor weer meer mens.

De twee vrijwillige netwerkcoaches lieten de aanwezigen weten hoe zij hulpaanvragers weer in hun eigen kracht zetten. Zij zorgen voor een stukje bewustwording en zijn het steuntje in de rug waarbij ze met tips en ondersteuning hulpaanvragers weer op de rit proberen zetten. Dit zorgt voor veel voldoening.


Meer weten over de netwerkcoach? Neem dan contact op met Vera-Jacobs, coördinator Vrijwilligerszorg Beesel (T
(0475) 453 033 | M 06 – 52669029 | E: verajacobs@proteion.nl).

Lees meer

SamenFit WandelChallenge – culturele wandeling

SamenFit WandelChallenge; na het geslaagde geoachen nu een culturele wandeling!

GEMEENTE BEESEL – Op vrijdagavond 11 mei vond de derde van vier activiteiten, de laatste op woensdag 30 mei, plaats in het kader van de SamenFit WandelChallenge. Een grote groep mensen maakten kennis met de beginselen van het geocachen. Tijdens de SamenFit WandelChallenge mag iedereen gratis en vrijblijvend deelnemen aan een aantal activiteiten waarbij kennis wordt gemaakt met verschillende leuke aspecten van het wandelen. Na de informatiebijeenkomst en de kennismaking met Nordic Walking en Bootcamp was het op 11 mei tijd om kennis te maken met geocachen.

De belangstelling was groot. In sporthal De Schans werd er eerst uitleg verschaft over het geocachen en daarna werd er in groepjes aan de slag gegaan. Tijdens een wandeling van ruim 1,5 uur liepen de groepen een wandeling via gps-signalen waarbij men op bepaalde punten op zoek moest naar een cache, een soort van schat. Alle deelnemers waren achteraf erg enthousiast over het geocachen dat in goede banen werd geleid door Wandelsportvereniging De Solberg en Sportief Wandelen Reuver. Mensen die graag meer informatie willen over geocachen of dit vaker willen doen kunnen zich hiervoor melden bij info@wijzijnkerngezond.nl

Op woensdagavond 30 mei van 18.30 – 20.00 uur vindt de laatste activiteit plaats van de SamenFit WandelChallenge. Er staat dan een leuke culturele wandeltocht langs de hoogtepunten van Beesel op het programma. Er zal gestart worden op De Solberg. Wilt u hieraan deelnemen? Geef u dan op via www.wijzijnkerngezond.nl. Deelname is geheel gratis en vrijblijvend.

De SamenFit WandelChallenge is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Beesel, ProVita, Wandelsportvereniging De Solberg, Sportief Wandelen en KERNgezond. Het doel is om iedereen binnen de gemeente Beesel in beweging te krijgen doormiddel van deze laagdrempelige uitdaging waaraan iedereen gratis en vrijblijvend kan deelnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Joosten van KERNgezond via info@wijzijnkerngezond.nl of 077 707 4110

Lees meer

Coöperatie MenZZorG heet vanaf nu ZorgeAn

Coöperatie MenZZorG U.A. heeft een zorglabel/merk ontwikkeld, van waaruit alle zorg en begeleiding voor onze zorgvragers wordt geboden. Zorgen Anders, ZorgeAn afgekort, wordt hiervoor de nieuwe naam. De vertrouwde kwaliteit blijft onveranderd. Kijk hier voor meer informatie op de website

 

Lees meer

Online zelfhulp gratis via Evie

Vanaf 1 september is het voor alle inwoners in de gemeente Beesel mogelijk om zelf, gratis en anoniem, aan de slag te gaan met lichte psychische klachten. Zodra iemand bijvoorbeeld piekert of slecht slaapt, kan zelfhulp zoals ‘Piekeren’ of ‘Beter slapen’ via het platform uitkomst bieden. Op deze manier hoeft diegene niet per sé naar een hulpverlener indien hij of zij dit zelf nog niet nodig vindt.

Het platform van Evie is getest en ondersteund door huisartsen, gemeenten en POH-GGZ. Evie wordt als een van de eersten van Nederland in de gemeente Beesel gestart. Naast informatie over psychische klachten, biedt Evie ook oefeningen of een training ‘Mindfulness’ aan. Hierdoor kan iemand direct zelf aan de slag en zoveel mogelijk voorkomen dat klachten erger worden.

Evie.nl
Online zelfhulp is gratis beschikbaar via Evie.nl. Na het aanmaken van een account is het ook mogelijk om via de app aan de slag te gaan. Evie’s zelfhulp heeft als doel om een persoon, door psycho-educatie (kennis over het specifieke onderwerp) en goede oefeningen, zich beter te laten voelen. De gebruiker kan waar en wanneer het hem of haar uitkomt oefeningen doen om het geleerde in de praktijk te brengen. Als iemand later weer signalen herkent, kan diegene altijd terugvallen op eerdere oefeningen.

Zelf aan de slag
Evie maakt gebruik van de programmatuur van Minddistrict en is speciaal ontwikkeld om iemand zichzelf vooruit te laten helpen, zonder hiervoor meteen een hulpverlener in te schakelen. Mocht iemand er niet zelf uitkomen, kan diegene in de professionele zorg samen met bijvoorbeeld de huisarts, POH-GGZ of psycholoog verdergaan op de al bestaande oefeningen. Alle huisartsen en POH-GGZ uit Beesel en de meeste psychologen hebben kennis van het e-healthplatform van Provico, waarop Evie is aangesloten. Een naadloze overgang tussen zelfzorg en professionele zorg is hierdoor eindelijk mogelijk.

Het voordeel van deze zelfhulp website en app is dat de gebruiker aan de eigen doelen kan werken, waar en wanneer diegene maar wil. Informatie kan op ieder moment worden teruggelezen. Dit voordeel blijft bestaan wanneer iemand samen met de huisarts of praktijkondersteuner met e-health verdergaat.

Ontstaan Evie
Evie staat voor ‘e-health voor iedereen’. Het is ontstaan vanuit PRO Praktijksteun in samenwerking met de gemeente Beesel, Provico en ontwikkelaar Minddistrict. “Evie is door ons ontwikkeld omdat iedereen wel een keer een steuntje in de rug kan gebruiken en je zelf al heel veel kunt met een klein beetje hulp van Evie”, aldus Rudolf Keijzer, directeur van PRO Praktijksteun. “Evie is er vóór jou en van jou, ondersteund door jouw vertrouwde hulpverleners”

 

De flyer van Evie ligt vanaf september op scholen, bibliotheken en andere openbare gelegenheden.

Lees meer

Wekelijkse wandelingen georganiseerd door ProVita en Gemeente Beesel

Heb jij ook zin om in groepsverband je gezondheid, fitheid en sociale contacten te verbeteren? 

We proberen tijdens de wandelingen rekening te houden met je conditie. Het aanbod is geschikt voor de onervaren persoon die normaal nooit wandelt, maar ook voor de meer ervaren wandelaar. Er loopt iedere week een zorgverlener met de groep mee. Ook bieden we gratis nulmetingen en eindmetingen aan. Hierbij berekenen we onder andere je lengte, gewicht, BMI, buik- en heupomvang en doen we een korte wandeltest. Dit alles doen we in het kader van de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation, die diabeten een betere levensstijl probeert te geven door wandelingen te organiseren.

We starten op een centrale locatie binnen de gemeente. Wil je meer weten over de wandelingen, neem dan contact op met Imke Palmen. Dit kan via een mail naar imke.palmen@beesel.nl. Natuurlijk mag je ook bellen naar 06-29544954.

Lees meer
Logo-Wij-zijn-koplopers

Gezondste en groenste regio van Nederland

De zeven Noord-Limburgse Gemeente: Beesel, Bergen, Gennep, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo, hebben de ambitie uitgesproken om de groenste en gezondste regio te worden.  Om dit doel te bereiken is een regiovisie ontwikkeld met partners uit onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn, gezondheid, bedrijfsleven en sport.  Sport wordt hierbij gezien als middel om de kwaliteit van leven en wonen in de regio te verbeteren.  Deze aanpak moet leiden tot een optimale onderlinge samenwerking, met creatieve en vooral innovatieve en duurzame oplossingen als gevolg.

Lees meer

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver