Alle zorgaanbieders

Hieronder vindt u alle zorgaanbieders in een overzicht.

Pro Vita Reuver > Zorgaanbieder

oefentherapie Mensendieck | Cesar

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Oefentherapie Mensendieck  / Cesar is een paramedische behandelmethode gericht op het behandelen van klachten op het gebied van houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.

Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een ongunstige lichaamshouding of door vaak voorkomende, belastende bewegingen.
Door oefentherapie Mensendieck / Cesar leert u zelf uw klachten te verminderen doordat u bewuster wordt van uw lichaamshouding en beweging.

Specialisaties : Chronische pijn (aangesloten bij de landelijke vereniging Chronisch Pijn Netwerk), Kinderoefentherapie (Alles Kids), Scoliose behandeling volgens de Schroth methode, Oefentherapie bij Oncologie en Bedrijfsoefentherapie (werkplek bezoek/analyse/advies).

In samenwerking met de huisartsen en WerkVitaal kunnen mensen met arbeidsgerelateerde klachten zich aanmelden.

 

Lees meer

Synthese

Wat is Synthese?
Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden o.a. ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk, het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar en individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, werk en geld, gezin en opvoeden. Onze missie: ‘Iedereen doet mee’.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
In de gemeente Beesel kunt verzorgt Synthese het maatschappelijk werk voor individuele vragen. Wij begeleiden nieuwkomers/statushouders om hun plek te vinden in de gemeenschap, maar ondersteunen ook de leefbaarheid in de verschillende kerkdorpen en wijken van de gemeente Beesel. Synthese biedt daarnaast ondersteuning aan vrijwilligers die een actieve rol vervullen bij verschillen de projecten als bijvoorbeeld kook- en activiteitengroepen, taalcoaches, hulp bij thuisadministratie en de klussendienst.
Voor opvoedondersteuning zetten wij vrijwillligers in binnen het project OOK (Opvoedondersteuning Ouder en Kind).

Voor nadere toelichting op deze thema’s zie ook onze website: https://www.synthese.nl/themas/

Lees meer

Lionarons GGZ

Lionarons GGZ is een kleinschalige en flexibele organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ. We richten ons op diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en gezamenlijk met andere zorgverleners.

Lees meer

Wessels & Wegewijs, huisartsen

Een van de 3 huisartsenpraktijken gevestigd in Provita op de eerste etage.

Contact

Team
Telefoon
Team 1:
Sylvia Wessels
Marlies Wegewijs
Lieke Tobben
077 – 474 03 53
Team 2:
Saskia Gommers
Annika Berkers
077 – 474 03 52

Openingstijden

Dag
Tijd
Maandag t/m vrijdag
08:00 – 12:00
14:00 – 17.00
Bellen voor een afspraak
08:00 – 10:30

Spoed?

Ma t/m vrij van 08.00 – 17.00u: optie 1 in het telefonisch keuzemenu

Avond, nacht, weekend en feestdagen: 0900 – 8818
(Huisartsenpost)

Zie voor meer informatie onze website

Lees meer

Praktijk voor ergotherapie

Uw dagelijkse activiteiten zijn zo gewoon maar eigenlijk zo bijzonder

Opstaan, douchen, ontbijten, krant lezen, koffiezetten, fietsen naar je werk, op bezoek gaan bij je kinderen, boodschappen doen, koken….

Het lijkt zo gewoon, maar door een chronische ziekte of een aandoening kunnen dagelijkse activiteiten als zelfverzorging, huishouden, werk of vrijetijdsbesteding plotseling of geleidelijk aan lastiger worden. Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen hiervan door middel van onderzoek, training, advies en inzet van Hulpmiddelen.

Lees meer

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver