Incontinentie zorgprogramma

Pro Vita Reuver > Projecten > Incontinentie zorgprogramma

Incontinentie zorgprogramma

Sinds 2015 houdt de continentieverpleegkundige van VieCuri een laagdrempelig spreekuur bij ProVita voor vrouwen met continentie-problemen. De continentieverpleegkundige ondersteunt bij het in kaart brengen van de problematiek, geeft voorlichting en gericht advies o.a. over de te gebruiken materialen. Huisartsen kunnen patiƫnten direct doorverwijzen naar de continentieverpleegkundige zonder tussenkomst van de specialist. Ook is het mogelijk dat iemand direct contact opneemt met de continentieverpleegkundige, zonder tussenkomst van de huisarts.

De meerwaarde van dit spreekuur is dat door gericht advies van de continentieverpleegkundige mensen advies op maat krijgen. Dit draagt niet alleen bij aan een verbeterde kwaliteit van leven, maar ook aan de doelmatige inzet van het incontinentiemateriaal.

Gezien de omvang van de problematiek en de realisatie van het aantal bezoeken, ligt er potentie in het uitbreiden van het bereik van het continentiespreekuur. De potentie zit in het uitbreiden van de doelgroep (bekkenbodemproblematiek tijdens en na zwangerschap, pre- en postoperatieve chirurgische interventies, ouderen en verstandelijk gehandicapten institutionair), geografische uitbreiding (omliggende dorpkernen van Reuver) en een modulair aanbod. In dit aanbod worden verschillende modules ingezet passend bij de klacht of de juiste oplossingsrichting, waardoor het aanbod geschikt is voor een diverse doelgroep.

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver