Lionarons GGZ

Pro Vita Reuver > Zorgaanbieder > Lionarons GGZ

Lionarons GGZ

Lionarons GGZ is een kleinschalige en flexibele organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ. We richten ons op diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en gezamenlijk met andere zorgverleners.

Openingstijden

Contactgegevens

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver