Netwerk Inclusieve Samenleving – Gewoon Samen, juist in deze tijd

Pro Vita Reuver > Nieuws > Netwerk Inclusieve Samenleving – Gewoon Samen, juist in deze tijd

Netwerk Inclusieve Samenleving – Gewoon Samen, juist in deze tijd

Samen werken aan een inclusieve samenleving Gewoon Samen, juist in deze tijd

Beste allemaal,
Wat begonnen we indrukwekkend hè, met de theatervoorstelling Zelf Sjöldj op 6 februari, aan een nieuwe reeks netwerkbijeenkomsten in dit jaar. We hadden u al uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst in april. Het beloofde een avond te worden die net zo indringend uit zou nodigen: ‘doot get’, zoals de makers van Zelf Sjöldj ons die avond toezongen.
En toen kwam Corona, werden plannen geannuleerd en in de ijskast gezet en kregen ontmoeting en contact een nieuwe betekenis.
We sturen je deze brief om je allereerst te laten weten dat we je niet vergeten zijn. Om je het allerbeste te wensen en om je, na de eerste hectiek, uit te nodigen om mee te denken welke lessen we uit deze tijd kunnen trekken …
Eerst nemen we je kort mee naar de aanleiding en ontwikkeling van het netwerk. Dan kijken we graag samen met je naar de toekomst.

Het netwerk Gewoon Samen – naar een inclusieve samenleving

In 2019 maakten we een start met de netwerkbijeenkomsten. We spraken met elkaar hoe we invulling geven aan een inclusieve gemeenschap in onze gemeente Beesel.
We kwamen tot een ambitie om elkaar te blijven ontmoeten en te inspireren op diverse thema’s. Waarbij we concreet afspraken om in elk geval stil te staan bij;
 Armoede
 Eenzaamheid
 Laaggeletterdheid
 Verwarde personen
 In- en uitsluiten

En toen kwam Corona …

Opeens zag de wereld er heel anders uit, ook in onze gemeenschap. Natuurlijk riep dat voor iedereen in meer of mindere mate uitdagingen op. We zagen óók hoe we een sterke en krachtige gemeenschap zijn, waar veel verenigingen, organisaties en professionals heel snel en creatief waardevolle contacten opnieuw vormgaven. Hoe iedereen zocht naar momenten en manieren om iets voor elkaar te blijven betekenen.We zijn onder de indruk en trots hoe we dit in de gemeente Beesel zo Gewoon Samen, op afstand en digitaal, hebben opgepakt.

Delen van ervaringen

Nu gaat de wereld weer een beetje van het slot en gaan we langzaam richting wat we gewend waren als normaal. Iedereen heeft ervaring opgedaan tijdens de ‘intelligente lockdown’, over wat wel of niet werkte, bijvoorbeeld.
We willen je van harte uitnodigen om die ervaring met ons te delen: -wat heeft jou prettig geraakt in de afgelopen tijd? -wat heeft jou onprettig geraakt in de afgelopen tijd? -wat kunnen we leren van deze periode voor de toekomst?
We verzamelen graag reacties en kijken vervolgens hoe we de lessen die we daaruit kunnen trekken, passend kunnen delen in het netwerk Gewoon Samen. We weten nog niet precies hoe. Wij hebben zelf in elk geval geleerd dat van tevoren niet altijd alles weten nog altijd iets moois op kan leveren 
Zo blijven we van elkaar leren en houden we, ook op afstand contact. Omdat we het in Beesel nu eenmaal Gewoon Samen doen!

Digitaal cadeautje: het kloppend hart van Beesel

We zeggen vaak dat we het gewoon samen doen. Maar wat betekent dat? Elkaar en de omgeving goed kennen is essentieel. Daarom maakten we Het Kloppend Hart van Beesel. We waren achter de schermen al even bezig, maar door Corona hebben we het gezelschapsspel digitaal en vervroegd uitgebracht.
Ben jij het eerste terug bij het Kloppend Hart van Beesel? Download het spel via:http://kloppendhartvanbeesel.nl

Met hartelijke groet,
Bram Jacobs

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver