Onze ambitie

Partners in Centrum voor gezondheidszorg Pro Vita willen de zorg in Reuver zo dicht mogelijk bij de burgers organiseren. We zijn een centrum waar de hulpverleners van zorg en welzijn werken vanuit het principe van positieve gezondheid: preventie, minder en eerder zorg inzetten en zelfsturing van inwoners stimuleren. Hulpverleners moeten los laten en inwoners moeten in hun eigen kracht gezet worden.

Samenwerking tussen de formele en informele zorg, tussen preventie en zorg en de verschillende zorgsectoren staat centraal. Wederzijds vertrouwen, informatie-uitwisseling en samenwerking worden bevorderd door vanuit een gezamenlijke huisvesting te werken. In het centrum is volop ruimte voor innovatieve ontwikkelingen in de eerste-, anderhalve- en tweedelijnszorg. Voor de burger ontstaat een herkenbaar voorportaal voor informele zorg, jeugdzorg, burgerparticipatie, WMO-voorzieningen, welzijn en gezondheidszorg.

Jaarplan

Onze mensen – Wie doen er mee

De zorgaanbieders van Pro Vita staan open om buiten de eigen organisatie te denken en samen te werken met andere professionals. Zij zetten zich in om elkaar te leren kennen en van elkaar te weten wat iedereen doet. Hieronder vindt u alle zorgaanbieders in een overzicht.