ProVita eindejaarsevent

Pro Vita Reuver > Nieuws > ProVita eindejaarsevent

ProVita eindejaarsevent

Met het einde van de projectperiode én het einde van het jaar zijn in zicht stonden we tijdens het ProVita eindejaarsevent op donderdag 13 december 2018 samen met alle ProVita betrokkenen stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar, om daarna vooruit te blikken naar hetgeen 2019 ons brengen zal. Huisarts en moderator Eric Cremers begeleidde de middag, welke van start ging met een vraaggesprek met huisarts Sylvia Wessels en wethouder Bram Jacobs gevolgd door een bedankje aan de leden van de Burgerparticipatiegroep voor hun inzet gedurende de projectperiode. Daarna stond de middag in het teken van verbinden, samenwerken en netwerken. Middels bollen wol werd visueel duidelijk gemaakt hoeveel lijntjes er al zijn tussen partners en waar nog samenwerkingsmogelijkheden liggen voor de toekomst. De antwoorden op vragen van de Mentimeter lieten zien hoe betrokkenen over ProVita denken en waar ze in 2019 op in zouden willen zetten. De middag werd afgesloten met een presentatie over de nieuwe werkstructuur van ProVita voor 2019 waarbij het stokje letterlijk en figuurlijk werd doorgegeven van projectleider Joyce de Laat naar de nieuwe projectleider Joyce Gorissen van gemeente Beesel. Zij zal samen met een nog te verkiezen projectleider vanuit VieCuri de samenwerking en lopende projecten binnen ProVita verder bestendigen en helpen bij het faciliteren van toekomstige initiatieven. Maar voordat het zover is, was het eerst tijd om 2018 goed met elkaar af te sluiten middels een gezellige kerstborrel.

ProVita wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019 toe!

 

 

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver