Samen Fit Wandel Challenge

Pro Vita Reuver > Projecten > Samen Fit Wandel Challenge

Samen Fit Wandel Challenge

De Samen Fit Wandel Challenge is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Beesel, ProVita, Wandelsportvereniging De Solberg, Sportief Wandelen en KERNgezond. Het doel is om iedereen binnen de gemeente Beesel in beweging te krijgen doormiddel van deze laagdrempelige uitdaging waaraan iedereen gratis en vrijblijvend kan deelnemen.

De Samen Fit Wandel Challenge is georganiseerd voor iedereen in de gemeente Beesel die wil wandelen, met extra aandacht voor cliënten van ProVita, kinderen en mensen die graag kennis willen maken met wandelen.  Tijdens de SamenFit WandelChallenge mocht iedereen gratis en vrijblijvend deelnemen aan een aantal activiteiten waarbij kennis werd gemaakt met verschillende leuke aspecten van het wandelen. Wekelijks was er de mogelijkheid om op verschillende momenten onder begeleiding te wandelen in Beesel en Reuver. Verder zijn er nog 4 aanvullende activiteiten georganiseerd, waaronder  een aftrap bijeenkomst met informatie over de Samen Fit Wandel challenge met aanwezigheid van een sportarts, bootcamp en nordic walking, geocaching en een culturele speurtocht. Afsluiting van de wandelchallenge was de avondvierdaagse in Beesel.

Meer informatie?
www.wijzijnkerngezond.nl

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver