Start pilot Welzijn op Recept

Pro Vita Reuver > Nieuws > Start pilot Welzijn op Recept

Start pilot Welzijn op Recept

Vanaf september kunnen in Reuver en Beesel huisartsen en praktijkondersteuners mensen doorverwijzen naar een Welzijnscoach. Dit is mogelijk wanneer men bijvoorbeeld somberheid ervaart, actiever wilt worden of gewoon lekkerder in zijn of haar vel wil zitten. In veel gevallen zijn medicijnen niet de beste oplossing. Een welzijnsrecept is dan een beter alternatief. Door de juiste doorverwijzing naar welzijnsaanbod kunnen passende activiteiten worden aangeboden aan mensen met psychosociale problemen, die hun welbevinden verhogen en hun veerkracht versterken.

Begin september is de pilot van het project Welzijn op Recept van start gegaan en heeft de eerste inwoner zich al gemeld! Gedurende de pilot kan de huisarts of praktijkondersteuner een patiënt doorverwijzen naar een welzijnscoach in plaats van hem een recept voor medicijnen te geven. De coach gaat samen met de patiënt op zoek naar een passend (welzijns-)aanbod. De Welzijnscoach kijkt vooral naar wat iemand wél kan en wil: door iets positiefs te doen, ga je je beter voelen!

Synthese, gemeente Beesel en de huisartspraktijken in Reuver zijn de samenwerkingspartners achter dit initiatief. De pilot begint met de huisarts als verwijzer, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dit uit te breiden naar andere disciplines. De pilot loopt ten minste tot begin 2019. Dan zullen de resultaten geëvalueerd worden. De verwachting is dat Welzijn op Recept een positief effect heeft op de kwaliteit van leven en het welbevinden van de inwoners van Reuver en Beesel en daarnaast zorggebruik voor psychosociale klachten verlaagd, door tijdig juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Voor meer informatie, neem contact op met welzijnoprecept@beesel.nl.

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver