Synthese

Pro Vita Reuver > Zorgaanbieder > Synthese

Synthese

Wat is Synthese?
Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden o.a. ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk, het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar en individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, werk en geld, gezin en opvoeden. Onze missie: ‘Iedereen doet mee’.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
In de gemeente Beesel kunt verzorgt Synthese het maatschappelijk werk voor individuele vragen. Wij begeleiden nieuwkomers/statushouders om hun plek te vinden in de gemeenschap, maar ondersteunen ook de leefbaarheid in de verschillende kerkdorpen en wijken van de gemeente Beesel. Synthese biedt daarnaast ondersteuning aan vrijwilligers die een actieve rol vervullen bij verschillen de projecten als bijvoorbeeld kook- en activiteitengroepen, taalcoaches, hulp bij thuisadministratie en de klussendienst.
Voor opvoedondersteuning zetten wij vrijwillligers in binnen het project OOK (Opvoedondersteuning Ouder en Kind).

Voor nadere toelichting op deze thema’s zie ook onze website: https://www.synthese.nl/themas/

Openingstijden

Contactgegevens

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver