Alle zorgaanbieders

Hieronder vindt u alle zorgaanbieders in een overzicht.

Pro Vita Reuver > Behandeling

Lionarons GGZ

Lionarons GGZ is een kleinschalige en flexibele organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ. We richten ons op diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en gezamenlijk met andere zorgverleners.

Lees meer

Wessels & Wegewijs, huisartsen

Een van de 3 huisartsenpraktijken gevestigd in Provita op de eerste etage.

Contact

Team
Telefoon
Team 1:
Sylvia Wessels
Marlies Wegewijs
Lieke Tobben
077 – 474 03 53
Team 2:
Saskia Gommers
Annika Berkers
077 – 474 03 52

Openingstijden

Dag
Tijd
Maandag t/m vrijdag
08:00 – 12:00
14:00 – 17.00
Bellen voor een afspraak
08:00 – 10:30

Spoed?

Ma t/m vrij van 08.00 – 17.00u: optie 1 in het telefonisch keuzemenu

Avond, nacht, weekend en feestdagen: 0900 – 8818
(Huisartsenpost)

Zie voor meer informatie onze website

Lees meer

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver