Welzijn op Recept

Pro Vita Reuver > Nieuws > Welzijn op Recept

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een initiatief van de huisartsenpraktijk Reuver, gemeente Beesel, Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid. Welzijn op Recept is twee jaar geleden gestart en na een succesvolle pilot gecontinueerd. De infographic laat zien dat in coronatijd Welzijn op Recept, met een paar kleine aanpassingen, een zinvolle en goede verwijzing blijft.

Wat is Welzijn op Recept?

In de gemeente Beesel kunnen huisartsen en praktijkondersteuners  mensen met psychosociale klachten verwijzen naar een welzijnscoach. De welzijnscoaches zijn verbonden aan het Samenlevingsloket van de gemeente Beesel en het Steunpunt Eenzaamheid. Nadat de huisarts een patiënt heeft doorverwezen, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de welzijnscoach en de patiënt. Dit gesprek zal zich richten op wat iemand wil verbeteren en versterken [Positieve Gezondheid]. De rol van patiënt verandert naar die van inwoner. De welzijnscoach gaat samen met de inwoner op zoek naar een passende oplossing. Dat kan door te bespreken wat er allemaal mogelijk is of door de eerste keer mee te gaan naar een vereniging of vrijwilligersorganisatie. De inwoner voelt zich beter en de zorgvraag neemt af.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de welzijnscoaches via welzijnoprecept@beesel.nl.

Farmacia en línea

En quinto lugar, muchas farmacias online ofrecen servicios telefónicos. Esto permite que un representante in situ responda a las preguntas del cliente sobre sus medicamentos y otros servicios. Muchos proveedores también ofrecen cupones de farmacia que pueden utilizarse al comprar medicamentos con receta. Esto proporciona al cliente un ahorro adicional.

Si utiliza estos cinco métodos para encontrar una farmacia en línea https://www.sacrec.com/ segura en la que comprar medicamentos con receta, estará dando los pasos adecuados para asegurarse de que está comprando los mejores productos posibles. El cliente debe encontrar una farmacia en línea que ofrezca un stock constante de diferentes tipos de medicamentos con receta. También debe ofrecer transacciones en línea seguras y ofrecer precios competitivos para sus productos. Por último, el cliente debe asegurarse de que la farmacia en línea toma medidas razonables para garantizar la exactitud de su información. Estos son los factores importantes que ayudarán al consumidor a sentirse cómodo de que está comprando un producto de alta calidad en una farmacia en línea de buena reputación.

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver