Welzijn op Recept – Een positieve draai aan je leven

Pro Vita Reuver > Nieuws > Welzijn op Recept – Een positieve draai aan je leven

Welzijn op Recept – Een positieve draai aan je leven

Tijdens de lunchbijeenkomst van 4 februari heeft de werkgroep Welzijn op Recept een toelichting gegeven op deze werkwijze.

In september 2018 is gestart met de pilot Welzijn op Recept. Dit is een aanpak waarbij mensen met psychosociale problemen ondersteund worden bij het versterken van hun gezondheid en welzijn.

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen inwoners met psychosociale problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Het gaat om patiënten die regelmatig terugkomen bij de huisarts met (niet-medisch verklaarbare) klachten. Denk hierbij aan hoofdpijn, slaapstoornissen, somberheid of stress.

Na verwijzing gaat de welzijnscoach met de inwoner op zoek naar passende activiteiten in de buurt. Door dingen te doen die mensen ontspannend of leuk vinden, gaan veel mensen zich beter voelen en kunnen klachten verminderen. Soms vinden mensen het lastig om hier alleen mee aan de slag te gaan. Een welzijnscoach helpt en begeleidt hierbij.

Binnen Welzijn op Recept ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Om mensen te helpen inzichtelijk te krijgen hoe het men hen gaat en wat ze nodig hebben om zich beter te voelen, wordt gebruik gemaakt van het Spinnenweb Positieve Gezondheid.

Synthese, gemeente Beesel, Steunpunt Eenzaamheid Beesel en de huisartsenpraktijken in Reuver zijn de samenwerkingspartners achter dit initiatief. De pilot begint met de huisarts als verwijzer, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dit uit te breiden naar andere disciplines. De pilot loopt tot eind 2019. Dan worden de resultaten geëvalueerd.

Voor meer informatie, neem contact op met welzijnoprecept@beesel.nl

Klik hier voor de folder van Welzijn op Recept.

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver