Welzijn op Recept

Pro Vita Reuver > Projecten > Welzijn op Recept

Welzijn op Recept

Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen. De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze groep is niet gebaat bij een medische of psychologische behandeling, medicijnen of een verwijzing naar specialistische hulpverlening is voor deze mensen niet de juiste stap.

In Reuver en Beesel kunnen huisartsen en praktijkondersteuners of andere hulpverleners mensen doorverwijzen naar een Welzijnscoach. Dit is mogelijk wanneer men bijvoorbeeld somberheid ervaart, actiever wilt worden of gewoon lekkerder in zijn of haar vel wil zitten. In veel gevallen zijn medicijnen niet de beste oplossing. Een welzijnsrecept is dan een beter alternatief. Door de juiste doorverwijzing naar welzijnsaanbod kunnen passende activiteiten worden aangeboden aan mensen met psychosociale problemen, die hun welbevinden verhogen en hun veerkracht versterken.

De Welzijnscoach kijkt vooral naar wat iemand wél kan en wil: door iets positiefs te doen, ga je je beter voelen!

Meer informatie?
Samenlevingsloket
Telefoonnummer: 077 474 9292
E-mailadres: welzijnoprecept@beesel.nl

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver