Werkzaamheden Apotheek Reuver toegelicht tijdens lunchbijeenkomst

Pro Vita Reuver > Nieuws > Werkzaamheden Apotheek Reuver toegelicht tijdens lunchbijeenkomst

Werkzaamheden Apotheek Reuver toegelicht tijdens lunchbijeenkomst

Op maandag 5 november heeft apotheek Reuver een presentatie mogen houden omtrent het werken in de apotheek. Omdat medicijnen meer met je doen dan je denkt, was de aandacht er vooral op gericht iedereen er op te attenderen dat bij afwijkende klachten of ziektes ook aan bijvoorbeeld de bijwerkingen van geneesmiddelen moet worden gedacht.

Er werd een idee gegeven van de werkzaamheden in de apotheek. De hoofdtaak van een apotheek is nog steeds het verwerken van recepten en dan met name daar de medicatiebewaking op doen. Momenteel loopt de apotheek vooral aan tegen het niet verkrijgbaar zijn van medicijnen, waardoor mensen vaker een andere sterkte of een ander merk moeten slikken dan ze voorheen kregen. Hier wordt op korte termijn ook geen oplossing voor verwacht.

De apotheek roept alle zorgverleners op om waar dat kan te zorgen voor een volledig dossier bij de apotheek. Of het nu gaat om een maagverkleining, een slechte nierfunctie of bijwerkingen die u ervaart; voor de werking van een geneesmiddel kunnen allerlei zaken rondom uw lichaam van belang zijn.

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver