Zorg in de Wijk

Pro Vita Reuver > Projecten > Zorg in de Wijk

Zorg in de Wijk

De transities rond zorg en welzijn hebben veel veranderingen gebracht voor de zorg en ondersteuning in de wijk. Deze veranderingen vragen afstemming en nadere samenwerking tussen het sociale en medische domein. Binnen Pro Vita is een multidisciplinaire basis voor deze samenwerking aanwezig: professionals (binnen het sociale domein en de 1e en 2e lijn) werken binnen en vanuit Pro Vita met elkaar samen. Op onderdelen kan deze samenwerking nog worden versterkt.

Partners in het centrum willen zich inzetten om de burgers zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de eigen omgeving (lees wijk/ buurt) te laten wonen en hen te helpen de regie over hun gezondheid te nemen. Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen met een toenemende complexe zorgvraag is het essentieel beter met elkaar te gaan samenwerken en de zorg meer op elkaar af te stemmen. Streven is hiermee opname in een zorginstelling overbodig te maken dan wel uit te stellen.

Dit is mogelijk wanneer de lijnen kort zijn tussen de disciplines, professionals van elkaar weten wat de ander kan betekenen en wat je van elkaar kunt verwachten, er inzicht is in sociale kaart, er actief gebruikt wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde en de neuzen dezelfde richting op staan.

De werkgroep focust hierbij op de onderlinge samenwerking tussen de huisartsenzorg, de thuiszorg en het sociale domein, met daarnaast oog op preventie in de wijk binnen de gemeente Beesel.

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver