Zorgpaden GGz

Pro Vita Reuver > Projecten > Zorgpaden GGz

Zorgpaden GGz

Binnen de werkgroep Zorgpaden worden nieuwe aanpakken ontwikkeld gericht op het organiseren van het aanbod vanuit de behoefte van de patiënt. Belangrijke vraag daarbij is: “Wat heeft de patiënt nodig op welk moment en hoe wordt dat aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd?”. Om het aanbod ‘vloeiend’ te organiseren, zijn afspraken noodzakelijk over alle domeinen heen (van gemeente tot en met zorgaanbieders). Deze afspraken zullen worden beschreven in een zogenaamd zorgpad. Uitgangspunt is eenvoudig waar het kan en complex waar nodig en het centraal stellen van de zelfredzaamheid van de burger. Inmiddels wordt er gewerkt aan het concretiseren van de volgende twee zorgpaden.

Het eerste zorgpad betreft het stimuleren van (vroeg)signalering van depressie bij jongeren in groep 8 en binnen het VO en effectievere toeleiding naar passende zorg. Met dit project slaan de werkgroep GGZ van Provita, de gemeente Beesel , onderwijs, GGD en Vincent van Goghde handen ineen om vroegsignalering en effectieve toeleiding naar passende zorg van depressieve en/of suïcidale jongeren te bevorderen. Zodat tijdig de juiste hulp geboden kan worden en depressie en suïcidaliteit onder jongeren in de Gemeente Beesel verminderd kan worden.

Het tweede zorgpad focust zich op een integrale aanpak voor personen met verward gedrag, zowel lokaal en regionaal. Op 1 oktober 2018 is elke gemeente verplicht om een sluitende aanpak te hebben voor personen met verward gedrag. Concreet betekent dit dat iedere gemeente voldoende interventies heeft ingericht rondom de landelijk bepaalde negen bouwstenen zoals opgesteld door het Schakelteam personen met verward gedrag én dat gemeenten zorgdragen dat deze bouwstenen goed op elkaar aansluiten. De Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) hebben afgesproken dat samengewerkt wordt bij de totstandkoming van een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Hierbij is het uitgangspunt dat de aanpak zo lokaal als mogelijk wordt ingevuld. Daar waar voor een initiatief of maatregel een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk is, worden regionale, provinciale of zelfs landelijke afspraken gemaakt.

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver